Κάδο Ανακύκλωση

ΑΔΕΙΕΣ

Ακολουθώντας πλήρως το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο, διαθέτουμε τις προβλεπόμενες άδειες διαχείρισης και συλλογής απορριμάτων: