Κάδο Ανακύκλωση

Η ΚΑΔΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από το 2009

ασχολείται με την συλλογή – μεταφορά απορριμμάτων, προσωρινή αποθήκευση και χειροδιαλογή σύμφωνα με τις επιταγές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Προτεραιότητα και σκοπός μας είναι καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη με έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό, προσφέροντας συνέπεια, ασφάλεια και σεβασμό.

Η αγάπη μας προς το περιβάλλον κάνει την εταιρεία μας να εφαρμόζει σε κάθε υπηρεσία, τις πλέον πιο οικολογικές μεθόδους

ΑΡ.ΓΕΜΗ 42248306000

Contact

Επικοινωνία

Δραστηριοποιούμαστε σε όλη την Θεσσαλονίκη