Κάδο Ανακύκλωση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό για τον καθαρισμό, την αποκομιδή και την απομάκρυνση των αντικειμένων

Καθαρισμός εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Κάδοι 8 – 10 -12 κυβικά

Συλλογή διαχείριση και εμπόριο ανακυκλώσιμων υλικών

Φορτηγά για κάδους και όχημα για παραλαβή μπαζοσακούλων

Αποξήλωση

Container 30 κυβικών και 17 κυβικών
135233

Συλλέκτες μπάζων (χοάνες)